Notariusz Kraków

Kancelaria Notarialna Magdalena Malik

Kontakt

Telefon: +48 (012) 633-11-95
e-mail: sekretariat@kancelariamalik.pl

Adres:
ul. Grzegórzecka 76/3
31-559

Kraków

Kontakt z kancelaria notarialna Kraków

Czynności notarialne

 

  Notariusz  zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo  o notariacie  dokonuje następujących czynności: 

a) sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, dla których przepis prawa wymaga formy aktu notarialnego lub jeżeli taka jest wola stron,

b) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

c)sporządza wypisy, odpisy aktów notarialnych i wyciągi dokumentów,

d) sporządza poświadczenia: kopii z okazanym oryginałem, własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, zgodności odpisu;

e) sporządza protokoły zgromadzeń, zebrań, posiedzeń organów;

f) doręcza oświadczenia;

g) sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

h) sporządza protesty weksli i czeków;

i) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

j) dokonuje innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.